BOV på remiss - lämna synpunkter

 

Inbjudan att ge synpunkter

Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) har beslutat revidera 2:a upplagan av Byggenskap och Vårdhygien; Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler.

En arbetsgrupp tillsattes för att göra revideringen. Arbetsgruppen har nu kommit så långt att vi ser det angeläget att inhämta synpunkter. 
Vi inbjuder därför alla medlemmar att inkomma med åsikter.

Vi vill ha svar senast 4 mars 2016.

Remissen innefattar två delar, dokumentet och en svarsblankett. Du ser länk till båda dokumenten - och missivbrev - längre ner på denna sida. I svarsblanketten framgår även vart svar ska sändas.

För medlemmar i SFVHs sektioner är det önskvärt att gemensamt svar kan lämnas från representativa grupper. Ange i svarsblanketten från vilken grupp svaret kommer samt kontaktperson.

För revisionsgruppen
Rolf Lundholm, ordförande

rolf.lundholm@vll.se

 

Länkar (klicka på respektive namn):

Missivbrev

Dokumentet

Svarsblankett

 

Tips: Svarsblanketten är i pdf-format. Spara ner den, omvandla den till word-format (välj öppna med word), skriv in dina/era synpunkter, spara i pdf-format.

Arkiv