Att anpassa dagens operationsrum till morgondagens patientsäkerhetskrav

Arkiv