Utvärdering Hygiendagarna mm.

SFVH:s styrelse har läst de inlämnade utvärderingarna från Hygiendagarna och tackar för alla värdefulla kommentarer och förslag.

Flera personer efterlyser mer interaktion mellan föreläsare och auditorium. Det ska vi försöka åstadkomma nästa år.

Bland de föreslagna föreläsningsämnena finns sådant som avhandlats på Hygiendagar/Studiedagar under de senaste åren, och som vi då tycker det är för tidigt att ta upp igen. Titta gärna tillbaka på de trevliga och informativa presentationer som finns under varje år på sidan Hygiendagar (klicka på listen ovan).

Några önskar att vi publicerar deltagarlista på hemsidan istället för att dela ut den. Det går dock inte att publicera en sådan lista på en web-sida utan samtycke från varje person (PuL) vilket kräver omfattande administration, och listan kanske inte blir komplett.

Flera deltagare har påpekat att information om de olika kostnaderna – konferens, hotell, måltider – kom i ett sent steg vid anmälan i web-formuläret. Vi rättar till det 2017.

Vi ser fram emot att träffa alla årets deltagare - och alla som inte hade möjlighet att komma - vid Hygiendagarna 2017.

SFVH:s styrelse önskar alla en trevlig och avkopplande sommar!

 

På sidan Om SFVH / Nationell grupp för vårdhygienfrågor finns nu minnesanteckningar från gruppens möte den 14 mars 2016.

Arkiv