Sveriges första specialist i Vårdhygien

Våren 2015 blev Vårdhygien en medicinsk specialitet för läkare. Socialstyrelsen har nu utfärdat det första specialistbeviset, och SFVH gratulerar Birgitta Lytsy, överläkare vid Akademiska sjukhuset, till att ha blivit Sveriges första formella specialist i Vårdhygien.

Arkiv