SFVH har svarat på remiss från Socialstyrelsen – reviderade föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg

SFVH har fått möjlighet att yttra sig över remiss från Socialstyrelsen  - reviderade föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg

SFVH har givit medlemmarna möjlighet att inkomma med synpunkter till styrelsen@sfvh.se till den 15 mars 2013 på inkommen remiss.

Styrelsen har sammanställt inkomna svar och skickat svar den 18 mars 2013 till Socialstyrelsen. SFVH:s svar baseras på synpunkter som inkommit från föreningsmedlemmar.


Här nedan finns underlagen till remiss – reviderade föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg och remisssvar. 

Kontaktperson: Ann Tammelin@sll.se


Bilagor; 
1. Socialstyrelsens föreslag till föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg 
2. Konsekvensutredning 
3. Sändlista
4. Sammanställning och svar från SFVH

Arkiv