PRISS

 

Projektet PRISS (ProtesRelaterade Infektioner Ska Stoppas) är nu avslutat. Många hygiensjuksköterskor och hygienläkare har representerat SFVH i de revisionsteam som besökt ortopediska kliniker. Några har också deltagit i de fyra arbetsgrupper som tagit fram rekommendationer. Styrelsen riktar ett stort tack till alla som medverkat!

Du hittar slutrapport från projektet liksom rekommendationer på Patientförsäkringens webplats. Klicka här.

Nyligen publicerades en artikel om PRISS i Läkartidningen. Klicka här.

Arkiv