Ny utbildning i vårdhygien/smittskydd

 

Bästa föreningsmedlemmar!

Läs först den nyhet som vi publicerade 2014-04-15 under rubriken Upprop om utformning av ny utbildning i vårdhygien/smittskydd (klicka på länk i listan till höger).

Den nordiska arbetsgruppen har nu lämnat sitt förslag om ny utbildning i vårdhygien/smittskydd till ämbetsmannakommittéen för social- och hälsopolitik (ÄK-S) vid Nordiska ministerrådet. Förslaget hittar du här. 

Förslaget ska behandlas vid sammanträde 4-5 November i Köpenhamn. En av de svenska medlemmarna i ÄK-S, departementsrådet på socialdepartementet Ulrika Hall, har gett SFVH möjlighet att lämna synpunkter inför mötet. Vi har nästan ingen tid men frågan engagerar många medlemmar. Ta därför chansen att läsa rapporten och komma med synpunkter till styrelsen@sfvh.se senast onsdag 29 oktober kl 12.

Styrelsen kommer att sammanställa och skicka SFVH:s synpunkter direkt till Ulrika Hall senast 31 oktober.

 

Vänliga hälsningar,

Ingemar Qvarfordt

Ordförande SFVH

2014-10-21

 

30 oktober 2014

Styrelsen har nu skickat SFVH:s synpunkter på förslaget till departementsrådet Ulrika Hall och ÄK-S. Du kan läsa brevet här.

Styrelsen tackar för värdefulla synpunkter från medlemmar.

Arkiv