Ny utbildning i smittskydd och vårdhygien

 

Hösten 2016 startar Högskolan i Skövde ett nytt magisterprogram. Folkhälsovetenskap: smittskydd och vårdhygien.

Utbildningsprogrammet, som tar in sina första studenter till hösten, är en vidareutbildning och förbereder personer för kvalificerade arbeten med inriktning att förebygga smittsamma sjukdomar och vårdrelaterade infektioner. Detta är en starkt efterfrågad kompetens i dagens samhälle där vårdrelaterade infektioner drabbar mellan 5 och 10 procent av patienterna i hälso- och sjukvården- Det förekommer också en ökad spridning av multiresistenta bakterier genom bland annat ökad globalisering.

Det nya utbildningsprogrammet kommer att ges på avancerad nivå och riktar sig framförallt till personer som redan idag är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvårdsområdet eller vill arbete med dessa frågor. Hit hör till exempel sjuksköterskor, läkare och folkhälsoarbetare. Utbildningsprogrammet kommer att ges på halvfart för att möjliggöra att samtidigt arbeta och att fullfölja sina studier.

 

Länk till nyhet på högskolans hemsida:

http://www.his.se/Nyheter-och-kalender/Nyhetslista/Alla-nyheter/Fem-nya-program-pa-Hogskolan-i-Skovde/

Arkiv