Nationella riktlinjer för covid-19 - remiss med kort svarstid

Svenska Hygienläkarföreningen, Föreningen för Klinisk Mikrobiologi och Svenska Infektionsläkarföreningen har tagit fram Nationella Riktlinjer för covid-19. Arbetet har genomförts av arbetsgrupper med experter från respektive förening och har förankrats med Svenska läkarsällskapet (SLS), Socialstyrelsen och SKR/Nationella kunskapsstyrningsorganisationen och berörda Nationella programområden (NPO).

SFVH har fått dokumentet på remiss. Svarstiden är mycket kort vilket gör att SFVH:s styrelse inte hinner sammanställa ett gemensamt svar från föreningen. Vi uppmuntrar dock alla medlemmar att skicka individuella svar; skriv gärna att du svarar som medlem i SFVH.

Remissvar skickas till Lars-Magnus Andersson, ordförande Svenska Infektionsläkarföreningen via epost lars-magnus.andersson@vgregion.se senast den 17 juni.

Länk till dokumentet.

Arkiv