Motioner till årsmötet 2019

SFVH:s årsmöte 2019 kommer att hållas den 10 april i samband med Hygiendagarna i Visby. 

Motioner till årsmötet - från enskild medlem eller grupp av medlemmar - ska vara styrelsen tillhanda senast den 27 februari 2019.

Maila motioner till styrelsen@sfvh.se

Arkiv