Motioner till årsmötet 2018

SFVH:s årsmöte 2018 kommer att hållas den 21 mars i samband med Hygiendagarna i Västerås. Kallellse till årsmötet publiceras senare.

Motioner till årsmötet - från enskild medlem eller grupp av medlemmar - ska vara styrelsen tillhanda senast den 7 februari 2017.

Maila motioner till styrelsen@sfvh.se

Arkiv