Minnesanteckningar

Nu finns minnesanteckningar från styrelsemötet den 17 april publicerade; klicka på Styrelse och sedan på Styrelsemöten 2015-2016.

Styrelsens verksamhetsplan för 2016-2017 är också publicerad. Klicka på Om SFVH och sedan på Verksamhetsplan.

Om du klickar på Om SFVH och sedan på Nationell grupp för vårdhygienfrågor kan du läsa minnesanteckningar från mötet den 31 maj.

En lista över de SIS-remisser vi fått under året finns på Om SFVH/Standardiseringsarbete. Tack till alla medlemmar som bidragit till de viktiga remissvaren.

 

Arkiv