"Logistikstandarden" blir handbok - lämna synpunkter på remissversionen

Handboken, SIS-TR 57 ersätter SS 8760015 Grundläggande krav för transport, lagerhållning och hantering av sterila medicintekniska produkter avsedda för användning inom vård och omsorg, som dras in då handboken publiceras.

Du har nu möjlighet att lämna synpunkter på remissversionen av handboken. Skicka dina synpunkter till carina.hartmann@home.se senast den 4 december. Synpunkterna sammanställs till ett gemensamt svar från SFVH.

Klicka här för att komma till remissversionen av SIS-TR 57.

Arkiv