Angelägen remiss från SIS - läs och svara

SFVH har fått en remiss från SIS som gäller en ny standard för kvalitetssystem och riskhantering relaterat till medicintekniska produkter.

SFVH:s remissvar till SIS baseras på medlemmarnas synpunkter.

Under Om SFVH / Standardiseringsarbete hittar du länk till den nya remissen och all information om hur du ska lämna dina synpunkter. Sista svarsdatum är 2 oktober.

Arkiv