Kurs i Smittspridning och antibiotikaresistens

Under höstterminen 2017 ger Göteborgs Universitet en kurs i Smittspridning och antibiotikaresistens. 

Kursen ges på avancerad nivå. Den går på halvfart och omfattar 15 högskolepoäng.

Anmälan senast 18 april 2017.

Läs mer på Göteborgs Universitets hemsida, länk

http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=MED111

Arkiv