Betala årsavgift senast 31 mars

 

SFVH:s årsmöte 2015 kommer att hållas den 16 april (i samband med Hygiendagarna i Umeå). Alla medlemmar är välkomna till årsmötet. Röstlängd kommer att upprättas den 31 mars, dvs. medlemsavgiften för 2015 måste vara föreningens kassör tillhanda senast detta datum.
Medlemsavgiften för 2015 är 200:- och betalas till föreningens bankgiro  5396-3690.

Arkiv