Susanne Wiklund, hygiensjuksköterska i Stockholm disputerar fredagen den 20 nov 2015

Vi har glädjen att meddela att Susanne Wiklund, hygiensjuksköterska i Stockholm ska disputera.

Titeln är: Carrige of ESBL (Extended Spectrum Beta-lactamases) - producing bacteria -  knowledge, emotional impact and risk assessment. 

Disputationen äger rum 20 november  2015 kl. 09.00, i Welandersalen på Karolinska Institutet Solna.

Varje hygiensjuksköterska som är intresserad att närvara vid disputationsakten ska känna sig hjärtligt välkommen!

Inbjudan

Länk till avhandlingen

Arkiv