Information om Nordiska hygienkongressen 2014

Den Nordiska hygienkongressen 10-12 september 2014, i Göteborg på Svenska mässan. Kongressen vänder sig till alla med vårdhygieniskt intresse.

Via denna länk www.nsfh.net får du mer information om kongressen och där gör du även din anmälan.

Arkiv