Hygiensjuksköterskesektionens årsmöte för 2020 kommer att hållas 6 oktober

Studiedagarna hösten 2020 som skulle gå av stapeln i Malmö är inställda. Osäkerheten kring möjligheterna att samlas i oktober är för stor. Södra gruppen sparar sin planering med förhoppningar om att arrangemanget kan bli av 2021.

 

Sektionen behöver trots detta genomföra årsmötet som ställdes in i mars. Nyval och omval till sektionens styrelse, revisorer och valberedning behöver göras och motionen från styrelsen gällande sektionens framtida arbete ska vi rösta om.

 

Hygiensjuksköterskesektionens styrelse planerar för sektionens årsmöte 6 oktober 2020 i Stockholm. Mötet kommer genomföras digitalt men också med möjlighet för medlemmar att närvara på plats utifrån de riktlinjer och rekommendationer som gäller i höst. Vi återkommer med detaljer efter sommaren. Förhandsröstning gällande motionen kommer genomföras via e-post.


Boka upp tiden i din kalender så att du kan närvara på vårt viktiga årsmöte.
2020-10-06 klockan 10.00-11.00
För de som kan resa till Stockholm planerar vi för en gemensam dag 10.00-15.30 där vi förutom årsmötet passar på att samtala om sektionens framtid och utbyter erfarenheter från arbetet kring Covid-19.

 

Med önskningar om en fin sommar!

 

Hygiensjuksköterskesektionens styrelse

 

 

 

Arkiv