Nu kan du söka Sterisol stipendium 2014

Ansök före den 31 januari 2014

Sterisol stipendium består av ett årligt pris på SEK 20 000 (tjugotusen)

 
Stipendiet kan sökas av medlemmar i Hygiensjuksköterskesektionen 
inom Svensk Förening för Vårdhygien, SFVH. 
Stipendiet utlyses av Hygiensjuksköterskesektionen inom SFVH. 

Stipendiet ska användas till kunskapsutveckling och förkovring inom 
området handhygien, hud- och hudvårdsrelaterad vårdhygien. 
Huvudsyftet är att stimulera till forskning, metodutveckling, spridning av information och annan kunskapsutveckling i Sverige. 
Undantagsvis kan Stipendiet även användas som resestipendium med ovanstående inriktning. 

Vinnaren av stipendiet utses av en stipendiejury bestående av 
representanter för styrelsen i Hygiensjuksköterskesektionen inom SFVH i samarbete med Sterisol AB. 
Stipendiet ska delas ut på sektionens årsmöte och stipendiaten ska 
presenteras i Sterisols kundtidning Händer och i Sektionsnytt inom SFVH. 

Stipendiejuryn ser positivt på om en redovisning kan ske efter avslutad 
forskning eller fortbildning.

Länk till anmälningsformulär och statuter för Sterisols stipendium.

Sänd din skriftliga ansökan till ann-charlotte.edman@sll.se eller per brev till; 

Lotta Edman 
Vårdhygien Stockholms län 
Danderyds sjukhus 
Hus 01 plan 6 
182 88 STOCKHOLM 
 

Arkiv