Information om framflyttat årsmöte för hygiensjuksköterskesektionen

På grund av inställda Hygiendagar har Hygiensjuksköterskesektionens styrelse idag tagit beslut att skjuta upp sektionens årsmöte som skulle hållas 2020-03-25 i Norrköping.

Årsmötet för verksamhetsåret 2019 kommer att hållas i Malmö 2020-10-06 under Studiedagarna.
Mandatperioden för sittande styrelse samt valberedning förlängs i och med detta till oktober i år.

 På årsmötet i oktober kommer omröstningen genomföras enligt styrelsens motion som skickats ut i samband med kallelsen till Norrköping. Vi tror på en stor medlemsnärvaro för detta viktiga beslut i höst gällande sektionens väg framåt.

 2020-03-18

Hygiensjuksköterskesektionens styrelse genom 

Sofia Wetterbrandt

 

 

Arkiv