Konferenser, kurser och nyheter för vårdhygieniskt intresserade

Här kommer lite tips på konferenser, kurser och nyheter av vårdhygieniskt intresse

http://theific.org/

http://eunetips.com/

http://www.infektion.net/

http://www.mikrobiologi.net/homepage/homepage.php

Arkiv