Nytt magisterprogram Folkhälsovetenskap: Smittskydd och Vårdhygien

På Högskolan i Skövde kan man nu söka magisterprogrammet Folkhälsovetenskap: smittskydd och vårdhygien på 60 hp. Utbildningen är en vidareutveckling av Diplomprogrammet i smittskydd/vårdhygien som tidigare gavs vid Nordic School of Public Health NHV i Göteborg och som upphörde i samband med att NHV avslutade sin akademiska verksamhet 31 december 2014. Den nya utbildningen är därför unik och den enda i Norden som ger magisterexamen inom folkhälsovetenskap med inriktning smittskydd och vårdhygien. Programmet vänder sig till yrkesverksamma personer inom områdena hälsa och vård.

Klicka på nedanstående länk för vidare information

http://www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Folkhalsovetenskap-Smittskydd-och-vardhygien---magisterprogram/

Arkiv