Dags att fylla i enkäten

Nu är det dags att fylla i enkäten som gjordes 2010/2011, det är ett första försök att kartlägga Vårdhygien Sverige. Hur ser våra arbetsplatser ut, vilken organisatorisk tillhörighet har vi, hur många är vi, vilka expertfunktioner finns på våra enheter, vilken verksamhetsinriktning har vi mm.

Enkäten ligger på medlemssidan under "Enkät" i vänster kolumn.

Den är öppen till och med den 15 mars att fylla i.

Hoppas att alla i landet tar sig tid att fylla i den!

Arkiv