Eboladrabbat Liberia. Resebrev från Berith Carlsson 2014

"Jag är i Liberia med en Svensk myndighet - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB. Jag har bl a ansvarat för att bygga upp en mini ETU i en lägenhet där vi kan isolera och vårda kubaner som drabbats av såväl Ebola som annan sjukdom. Den inhemska sjukvården ligger i ruiner då flera sjuksköterskor och läkare smittats av Ebola och avlidit."

För att ta del av det spännande och tänkvärda resebrevet, klicka här

Arkiv