Information om nedläggningen av NHV

Med anledning av beslutet att Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap kommer att läggas ner årsskiftet 2014/15 och utbildningen i smittskydd/vårdhygien därmed kommer att försvinna vill Sektionen för hygiensjuksköterskor inom Svensk Förening för Vårdhygien och Svensk Sjuksköterskeförening framföra sina synpunkter.

Se brevet till NHV här

Arkiv