Inbjudan till hygiensjuksköterskornas sektionsmöte 2016-10-26

Styrelsen inbjuder medlemmar i hygiensjuksköterskesektionen till sektionsmöte i samband med höstens studiedagar i Göteborg.

Mötet äger rum 2016-10-26 kl 8:30 - 9:30 på Radison Blue Scandinavia Hotel Göteborg i konferenslokal Västerhavet C

Dagordningen till sektionsmötet

Välkomna önskar styrelsen

Arkiv