Kallelse till hygiensjuksköterskornas årsmöte 2016

Styrelsen för SFVH:s hygiensjuksköterskesektion vill kalla alla medlemmar inom sektionen till årsmöte. 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 28:e mars. Se i bifogad kallelse.

Tid:               2016-04-18  kl. 17.00

Plats:            Lilla Kongresshallen, Aros Congress center Västerås

Kallade:       Samtliga medlemmar i hygiensjuksköterskesektionen

Länk till årsmötets kallelse 2016

Styrelsen har arbetat med att revidera sektionens stadgar för att harmonisera dem med SFVH:s stadgar. Förslag på nya stadgar finns i länk nedan.  Nuvarande stadgar för hygiensjuksköterskesektionen och SFVH finns att läsa under respektives webbsida. För att kunna ta beslut om stadgeändring på årsmötet uppmanas alla medlemmar att läsa det bifogade förslaget och ta ställning till om de kan antas eller ska avslås.

Förslag till nya stadgar

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan publiceras på hygiensjuksköterskesektionens extranät i början av april.

Nu finns verksamhetsberättelse för 2015 och verksamhetsplan 2016 på extranätet under rubrik  Rapport från styrelsen.

Välkomna

Arkiv