Rapport från Svensk sjuksköterskeförenings konferens 22- 23 november 2016

Svensk sjuksköterskeförening hade sjuksköterskedagar den 22 - 23 november i Stockholm. Årets tema var: Kvalitet i omvårdnad - sjuksköterskan ansvarar.

Alla sektioner som är medlemmar i Svensk sjuksköterskaförening var inbjudna att delta med en rollup och monter.

Monica Ling-Roos, Stockholm och Carina Andersson, Skåne representerade hygiensjuksköterskornas sektion. 

Läs deras rapport här.

Arkiv