Preliminärt program för hygienkonferens i Trondheim 2017

Nu har ett preliminärt program presenterats för den Nordiska hygienkonferensen. Konferensen kommer äga rum i Trondheim den 13 - 15 september 2017.

Målgrupp för konferensen är hygiensjuksköterskor samt andra professioner inom vårdhygien och smittskydd samt annan hälso- och sjukvårdspersonal med intresse för vårdhygieniska frågor i de nordiska länderna.

Sidan är under utbyggnad och det kommer att komma mer information.

Preliminära programmet är publicerat under en flik.

http://www.hygienekonferanse.com

Arkiv