Rapport från hygiendagar i Umeå 2014

SFVH:s hygiendagar den 10-12 mars 2014, Folkets Hus Umeå, var som vanligt mycket lärorika  och trevliga.

Tandvårdsblocket var välbesökt och det är vi väldigt glada för.

Dagarna inleddes med föreläsare från Socialstyrelsen - Inger Reisenfeld- Örn, Inspektionen för vård och omsorg - Maria Melin, Folkhälsomyndigheten - Olle Aspevall.

Normering, tillsyn, kunskapsspridning.... Vilken roll har SoS, IVO och FoHM i "Vårdsverige" hette deras föreläsning.

Göran Hedin, klinisk mikrobiologi, Falun föreläste om "vilka krav vi skall ställa på medel för handdesinfektion"?

Lena Nilsson, Vårdhygien Kronoberg och Mari Banck, Landstinget Värmland informerade och visade det uppdaterade och uppskattade utbildningsmaterialet SODA. Finns på hemsidan under dokument.

Stephan Stenmark, smittskydd Västerbotten, föreläste om "Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför"? Smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga - vad gäller för tandvården? - skiljer det sig från sjukvården?

Tandvårdsblocket hade två förmiddagar med intressanta föreläsningar och workshop.
 


 

Rolf Claesson, inst. för odontologi, Umeå inledde med föreläsning om "Vattenkvalitén i våra unitar - var står vi idag/imorgon"?

Peter Lundholm, sjukhustandvården Enköping, rapporterade från incident i Uppsala. "Legionellafall i tandvården".

Utbildning i Basala hygienrutiner för tandläkare och tandhygienister. 
"Är den tillräcklig och för vi ut samma budskap nationellt".
Föreläsare Linda Erikssson, Umeå, Jana Huggare Johansson, Stockholm
och Ingegärd Lundgren Svensson, Malmö.

Onsdagen inleddes med "Kvalitétindikatorer för tandvårdens viktigaste maskinpark", diskdesinfektor och ultraljudsbad.
Föreläsare Andreas Bengtsson, Getinge.
Monica Palmö fick oss att pausgympa till trevligt bildspel och medryckande musik.
Förmiddagen avslutades med Tandvårdens workshop om vattenkvalitét, utbildning och indikatorer.
Därefter var det "Ordet är fritt", ett populärt inslag, där man ventilerar frågor och har en dialog om vilka frågeställningar som finns på våra kliniker i landet.

Föreläsarnas presentationer finns på hemsidan, hygiendagar 2014 under deras namn.

Länk till hygiendagarna finns, här

Tack till alla Er som gjorde dagarna lärorika och trevliga!

Styrelsen  

 

Björkarnas stad - Umeå