Rapport från Hygiendagarna i Umeå 2015

Tandvårdsblocket hade två förmiddagar med intressanta föreläsningar och workshop.

Torsdagen inleddes med Peter Lundholm, sjukhustandvården Enköping och Inger Spencer, folktandvården VG Region, rapport från HITÅT-gruppen. (Hygien I Tandvården, Åtgärder och Tankar)

Carin Jakobsson, folktandvården Visby, föreläste om Desinfektion av avtryck inför transport till tandtekniskt laboratorium.

Förmiddagen avslutades med Daniela Landys Borén, Specialisttandvården/Endodonti Region Halland, Vårdhygieniska aspekter på endodonti.

Fredagens första del började med  Jana Johansson, Karolinska Institutet Stockholm. Föreläsningen Kortärmade arbetskläder är en förutsättning för basal hygien i tandvårdsverksamhet.

Därefter var det Frågestund för tandvården, ett populärt inslag, där man ventilerar frågor och har en dialog om vilka frågeställningar som finns på våra kliniker i landet. Temat i år var instrumenthantering och engångsinstrument. Det blev många och livliga diskussioner angående ultraljudsbad och rörformiga instrument.

Vi vill också tacka Monica Palmö för de hälsofrämjande aktiviteterna till medryckande musik. 

Föreläsarnas presentationer finns på hemsidan, Hygiendagar 2015 under deras namn.

Tack till alla Er som gjorde dagarna lärorika och trevliga!

Styrelsen