Rapport från Hygiensymposium i Malmö den 3 februari 2014

 

Styrelsen hälsade alla deltagarna varmt välkomna till denna lärorika dag, med många intressanta föreläsningar, som var riktade till alla yrkesgrupper inom tandvården. 

Ett speciellt tack till Tandvårdshögskolan, för att vi fick vara där och många av oss hade minnen och upplevelser från denna anrika skola.
Vi var drygt 60 som deltog.
 
Här nedan är en kort sammanfattning och publikation av dagens presentatationer.
Om ni klickar på den blå rubriken för respektive föredrag, får ni upp föreläsarens presentation.

Först ut var Björn Klinge, dekanus,professor Tandvårdshögskolan i Malmö.
En välkänd profil och guru inom sitt område.

Munnen - en hjärtefråga, Hygien i ett internationellt perspektiv

Hygien inom tandvård runtom i världen belystes. På vissa håll har man kommit väldigt långt framförallt med förståelsen av rena ytor vid nyggnation för att förhindra vårdrelaterade infektioner. Parallellen evidens och tradition togs upp. 
Samtidigt är det mycket forskning som bedrivs utifrån munhålan och sambandet med andra sjukdomar t.ex demens.

Birte Oskarsson, enhetschef, Sterilteknik SUS Lund/Malmö.

Infektionskontroll - diskdesinfektor, autoklav

Föreläste om vår maskinpark inom tandvården och vikten av att ha god kunskap om vad som gäller för diskdesinfektorer och autoklaver både vid nyinköp och i produktion.
Detta ämne är alltid intressant och givande att ta del av.

Per Alstergren, docent, orofacialsmärta och käkfunktion, Tandvårdshögskolan Malmö.

Infektionskontroll vid intraartikulär behandling

Vikten av diagnos och rätt behandling.
God hygienisk nivå för att förhindra infektion i samband med käkledsinjektion med cortison eller käkledsatroskopi.

Ingegerd Sandberg, hygiensamordnare Folktandvården Värmland

Hygienronder i Folktandvården Värmland - Hur gjorde vi - Resultat

Rapport från implementerandet av hygienronder i Värmland, igår och idag. 
Resan dit och resultatet. Många av oss gör ju hygienronder eller är i planeringsstadiet, och det är oerhört viktigt att vi delger varandra av våra erfarenheter. 

Peter Lundholm, ordförande i Tandvårdssektionen i SFVH

Antibiotikaprofylax och behandling - nya riktlinjer

I den värld som vi lever i, är det väl ingen som har undgått vikten av att använda antibiotika enbart när vi absolut behöver det. Hela tiden kämpar vi mot de resistenta bakterierna som hela tiden manipulerar oss. Peter gick igenom de riktlinjer som finns och hur man resonerade utifrån de nya som kommer inom en snar framtid. Ett alltid lika angeläget ämne, vart är vi på väg?
 

Tack alla ni som deltog, som gjorde att dagen blev bra!

Styrelsen