Rapport från Hygiensymposium i Karlstad 1 Februari 2016

Styrelsen hälsade alla deltagarna välkomna till denna lärorika dag.

Vi var drygt 50 deltagare.

Här nedan kommer en kort sammanfattning  och publikation av dagens presentationer.

Förmiddagen ägnades åt Krav inom sterilteknisk verksamhet

Birte Oskarsson, enhetschef, steriltekniska enheten SUS Malmö/Lund

Föreläste pm vår maskinpark och vikten att ha god kunskap om vad som gäller diskdesinfektorer och autoklaver både vad gäller nyinköp och i produktion.

Krav inom sterilteknisk verksamhet del 1

Krav inom sterilteknisk verksamhet del 2

Mikael Zimmerman, docent, leg.tandl.,  började eftermiddagen med 

föreläsningen ,Sofistikerad medicinteknisk utrustning kräver sofistikerad hygien.

Föreläste bl.a. om hur viktigt det är att bibehålla renheten hela kedjan. Använda engångsmaterial t ex borr och filar, i stället använda tiden till rengöring av mer avancerad utrustning.

Sofistikerad medicinteknisk utrustning kräver sofistikerad hygien.

Funktion....underhåll....vad ska man tänka på vad gäller diskdesinfektor och ultraljudsbad

Kent Karlsson, medicinteknik Karlstad

Föreläste om hur viktigt det är att underhålla och sköta våra maskiner,

Ha dagliga rutiner och kontroller, t. ex. bottensilar och spolarmar på diskdesinfektorn ska kontrolleras efter varje körning.

Ultraljudsbadet, badbaljan rengörs regelbundet och torkas torr, använd inte stålull, skrapor eller annat som repar.

Funktion...underhåll...vad ska man tänka på del 1

Funktion...underhåll...vad ska man tänka på del 2