Hygiendagarna 2023

Hygiendagarna är nu genoförda, styrelsen vill tacka alla deltagare, föreläsare och utställare för er medverkan. Under fliken

Hygiendagar finns nu de flesta presentationerna och under fliken Svenska Hygienpriset finns årets pristagare och deras presentationer. Här kommer vi att lägga upp en del foton från dagarna och detta arbete bör bli klart senast nästa vecka.