De fick Svenska Hygienpriset 2017

Svenska Hygienpriset 2017 delades ut av Karin Tegmark-Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, till tre välförtjänta pristagare:

Lotta Johansson och Anna Blackwell, hygienansvariga på Intensivvårdsavdelningen NÄL, NU sjukvården.

Svenska hygienpriset 2017 går till Lotta Johansson och Anna Blackwell för deras pedagogiska arbete med patientsäkerhet genom kartläggning av bakterieförekomst i den patientnära vårdmiljön. Riktade utbildningsinsatser och upprepade uppföljningar har lett till förändrade städrutiner av känsliga tagytor och nya rutiner för inköp av produkter och material som används i den direkta vården.

Verksamhetsområde ortopedi vid Skånes universitetssjukhus.

Svenska hygienpriset 2017 går till alla medarbetare på VO ortopedi slutenvård SUS för deras arbete med att förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner i samband med användning av kateter á demeure (KAD). Genom att utarbeta och implementera en ny klinikgemensam rutin för behandling med KAD och prevention av blåsövertänjning har antalet vårdrelaterade infektioner minskat drastiskt.

Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager AniCura.

Svenska hygienpriset 2017 går till veterinär Ulrika Grönlund för hennes mångsidiga och breda arbete för veterinär vårdhygien. Med genuint kunnande och hög kompetens har hon förmedlat sin kunskap inom området vårdhygien och antibiotika och dessutom tagit en ledande roll i arbetet med nationella riktlinjer för infektionskontroll inom djursjukvården.

Klicka på pristagarens namn så kommer du till presentationen av det arbete som belönats!