Svenska Hygienpriset 2016

delades ut av Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen, till:

Daniel Rulli, Ulf Lövdahl, Annika Andersson, Karolina Krakau, Olivia Wigzell.

Karolina Krakau Kvalitetsutvecklare Danderyds sjukhus AB

Svenska hygienpriset 2016 går till Karolina Krakau kvalitetsutvecklare, som representerar Hygiengruppen vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Danderyds Sjukhus AB. De har på ett konstruktivt, kreativt och inspirerande sätt spridit en innovativ uppföljningsmetod att observera basala hygienrutiner och klädregler. Den bygger på en etablerad pedagogisk modell, med syfte att lära genom konstruktiv feedback.

Dessutom har de producerat en film som kan vara till stor hjälp vid utbildning om korrekt handskanvändning.

Både uppföljningsmetoden och filmen kan med fördel användas i andra verksamheter.

Daniel Rulli vid Product & Service Manager W&H Nordic AB

Svenska hygienpriset 2016 går till Daniel Rulli vid Product & Service Manager W&H Nordic AB som under flera år gjort utomordentliga insatser för att öka den hygieniska standarden och därigenom bidragit till en ökad patientsäkerhet inom tandvården.

Han har med sitt genuina kunnande inom tandvården bidragit till att bygga nätverk mellan såväl privat som offentlig tandvård i Sverige och Norden.

Daniel har med sina uppskattade föreläsningar och sin entusiasm förmedlat kunskap om hygieniska krav för att uppfylla standarder och normer inom tandvårdens verksamhet.

Hygienprojektet Västra Götaland veterinärmedicinsk verksamhet

Svenska hygienpriset 2016 går till Hygienprojektet Länsstyrelsen i Västra Götaland för deras arbete att kartlägga vad ett vårdhygieniskt arbetssätt innebär inom veterinärmedicinsk verksamhet.

Projektets unika arbete gav en bra plattform för att införa rimliga hygien krav inom veterinärmedicinsk verksamhet samt stöd till Jordbruksverket inför framtagande av en föreskrift.

Arbetet har bidragit till att sätta Vårdhygien på kartan inom veterinärmedicinen och är anpassat till hur verkligheten ser ut och därmed lätt att förankra för alla.