Presentationer som hölls av pristagarna i samband med utdelningen av Svenska Hygienpriset 2015 

(klicka på respektive namn)

Stockholms Borgerskaps äldrehem

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Värnamo sjukhus, medicinkliniken

 

 

Svenska Hygienpriset 2015 
 

Nominera någon som har åstadkommit en förändring! 

Svenska hygienpriset tillfaller organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som genomfört åtgärder som givit förbättringar inom hygienområdet, i hälso-och sjukvård, äldreomsorg, tandvård eller veterinärmedicin inklusive deras serviceverksamheter.

Förslag på pristagare kan inkomma från organisation/företag/ arbetsplats eller enskild person. Det ska innehålla namn, adress och mailadress på nominerad med en motivering. OBS! Även namn adress och mailadress till den som skickat in nomineringen ska bifogas. 

Förslag mailas till inger.spencer@vgregion.se senast 13 mars 2015 Vid eventuella frågor ring Inger Spencer 010-441 70 99

Juryn består av sakkunniga i Svensk Förening för Vårdhygien: Birgitta Lönnberg, hygien- sjuksköterska Landstinget Gävleborg; Inger Spencer, hygienansvarig Folktandvården Västra Götaland; Inga Zetterqvist, hygiensjuksköterska Folkhälsomyndigheten;  Katja Urwitz Iversen, överläkare Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Prisutdelning sker i samband med Svensk Förening för Vårdhygiens hygiendagar i Umeå den 16 april 2015

Ladda ner och sprid Informationsbladet som du hittar under Dokument till höger