Svenska Hygienpriset 2012


År 2012 delades Svenska Hygienpriset ut för sjätte gången.styrelsen är mycket glada att hälsa Göran Stiernstedt, chef för Avdelningen för vård och omsorg vid SKL välkommen som prisutdelare. Göran har på en rad befattningar inom vården varit en förespråkare för patientsäkerhet och
vårdhygienisk kvalitet. 

Svenska Hygienpriset tillfaller välförtjänta personer, organisationer, företag och arbetsplatser som gjort betydande insatser inom hygienområdet – som har ”åstadkommit en förändring”.

Länkar till Svenska Hygienpristagarna 2012 PowerPoint presentationer finns i höger kolumn.

Nomineringsblankett för Svenska Hygienpriset 2012

 

 Svenska Hygienpristagare


• Sahlgrenskasjukhuset i Göteborg
• Intensivvårdsavdelningen Södersjukhuset Stockholm
• Tre stiftelser Göteborg 

 

Bilder från prisutdelningen

Prisutdelare är Göran Stiernstedt, chef för Avdelningen för vård och
omsorg vid SKL

 

   

Foto: Mari Banck