Styrelsemöten 2010-2011

Styrelsen har planlagt fem fysiska styrelsemöte och ett telefonmöte samt ett möte med sektionerna under verksamhetsåret där styrelsen har som mål att arbeta enligt verksamhetsplan. Styrelsens arbete under verksamhetsåret är att sprida information om föreningens och dess sektioners arbete genom hemsidan www.sfvh.se och att stärka kompetens, samverkan och erfarenhetsutbyte inom föreningens intresseområde.

Mer finns att läsa i Verksamhetsplan 2010-2011


Styrelsemöte under 2010

4 juni
31 augusti
23 september
2 november
7 december


Styrelsemöte under 2011

21 januari
25 februari
31 mars
10 april
30 maj
1 september
5 oktober
7 november
14 december