Styrelsemöten 2014-2015 

Verksamhetsåret inleddes efter årsmötet i mars 2014. Under våren hölls två styrelsemöten. Styrelsen planerar att ha fyra möten under hösten 2014 och ett möte med sektionsstyrelserna i augusti 2014.

Verksamhetsplan för 2014-2015 hittar Du under Om SFVH.

Styrelsen kommer under verksamhetsåret är att sprida information om moderföreningens och dess sektioners arbete genom hemsidan www.sfvh.se och arbeta för att stärka kompetens, samverkan och erfarenhetsutbyte inom föreningens intresseområde. 

 

Styrelsemöten under verksamhetsåret 2014-2015

  • 3 april
  • 3 juni
  • 27 augusti
  • 7 oktober
  • 11 november
  • 18 december
  • 28 januari
  • 17 februari
  • 10 mars
  • 14 april

 

Minnesanteckningar publiceras efter fastställande