Styrelsemöte 2013-2014 

 

Styrelsen har cirka nio fysiska styrelsemöte och ett möte med sektionerna under verksamhetsåret där styrelsen har som mål att arbeta enligt verksamhetsplan.

Länk till Verksamhetsplan 2013-2014 . 

Styrelsens arbete under verksamhetsåret är att sprida information om föreningens och dess sektioners arbete genom hemsidan www.sfvh.se och att stärka kompetens, samverkan och erfarenhetsutbyte inom föreningens intresseområde. 

Styrelsemöte under verksamhetsåret 2013  

  • 22 april
  • 4 juni
  • 28 augusti
  • 23 september (video)
  • 30 oktober
  • 25 november


 Styrelsemöte under verksamhetsåret 2014

  • 8 januari (video)
  • 12 februari
  • 9 mars (Umeå)