Styrelsemöte 2012-2013

Styrelsen har nio fysiska styrelsemöte och ett möte med sektionerna under verksamhetsåret där styrelsen har som mål att arbeta enligt verksamhetsplan.

Styrelsens arbete under verksamhetsåret är att sprida information om föreningens och dess sektioners arbete genom hemsidan www.sfvh.se och att stärka kompetens, samverkan och erfarenhetsutbyte inom föreningens intresseområde.

Mer finns att läsa i Verksamhetsplan 2012-2013 .


Styrelsemöte under 2012

30 maj
28 augusti
29 augusti möte med sektionerna
26 september
9 november
11 december 


Styrelsemöte under 2013

23 jan
21 februari
19 mars
22 april
4 juni
28 augusti