Styrelsemöte 2011-2012


Styrelsen har hittills planlagt fyra fysiska styrelsemöte och ett möte med sektionerna under verksamhetsåret där styrelsen har som mål att arbeta enligt verksamhetsplan. Styrelsens arbete under verksamhetsåret är att sprida information om föreningens och dess sektioners arbete genom hemsidan www.sfvh.se och att stärka kompetens, samverkan och erfarenhetsutbyte inom föreningens intresseområde. Mer finns att läsa i Verksamhetsplan 2011-2012.


Styrelsemöte under 2011

10 april
30 maj
1 september
2 september möte med sektionerna
13 september icke ordienarie medlemsmöte (extra årsmöte)
5 oktober
7 november
14 december

 

Styrelsemöte under 2012

7 februari
8 mars