Styrelsemöte 2009-2010


Styrelsen har planlagt sex fysiska styrelsemöte och ett telefonmöte samt ett möte med sektionerna under verksamhetsåret där styrelsen har som mål att arbeta enligt verksamhetsplan.

Styrelsens arbete under verksamhetsåret är att sprida information om föreningens och dess sektioners arbete genom hemsidan www.sfvh.se och att stärka kompetens, samverkan och erfarenhetsutbyte inom föreningens intresseområde.

Mer finns att läsa i Verksamhetsplan 2009-2010


Styrelsemöte under verksamhetsåret

2009

31 augusti
26 oktober
3 december


2010

20 januari
21 januari möte med sektionerna
26 februari
29 mars
18 april