Styrelsemöte 2008-2009


Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 sammanträden, varav ett internat där styrelsen har ägnat tid både åt att utveckla samarbetet med sektionerna samt olika uppdrag och skrivelser.

Diskussion har förts angående förnyelse av föreningens hemsida där styrelsen ser att det är ett krav för att kunna utveckla strategi för att stärka kompetens, samverkan och erfarenhetsutbyte inom och utanför föreningen. Det ger även ett mervärde att lättare kunna uppdatera föreningens hemsida.