Studiedagar 2011 den 11-13 april 2011 på Conventum i Örebro.

Dagarna började i vårens tecken med 17 plusgrader.

Ett stort tack till alla.

Föreläsarmaterial från studiedagarna presenteras här nedan, tryck på föreläsarnas rubriker.


Måndag den 11 april

The Avian and Swine Flu global epidemic – what have we really learned in Infection Control? Föreläsare: Dr Wing-Hong Seto

Prioritization in isolation – a reality in Infection Control. Föreläsare: Dr Wing-Hong Seto
Dr Wing- Hong Seto Ulrika Ransjö Hygienrodsprotokollgruppen

Foto: Mari Banck

SFVH:s arbetsgrupper redovisar: Städgruppen och HygienrondsprotokollgruppenTisdagen den 12 april

Ventilation och textilier i operationsrummet

(Kongresshallen 8.00-10.00)

Standard, teknisk rapport, handbok Hur blir de till och hur ska de användas?Föreläsare: Marie Brandvold

Mikrobiologisk renhet på operationsrum – kommande handbok SIS TK527Föreläsare: Anna Hambraeus

Operationstextiliernas betydelse för renheten. Standard EN 13795 och fortsatt arbete med specialarbetsdräkten Föreläsare: Ulrika Ransjö

Hur ser det ut idag på svenska operationsrum? Vad stör effekten av åtgärder? Föreläsare: Christer Häggström och Johan Nordenadler


Tandvårdsblock

(Handskmakarn 8.00-10.00)

Konsensusrapport från HITÅT-gruppens arbete
Föreläsare: Mikael Zimmerman och Peter Lundholm

Hygieniska aspekter vid hantering av digitala intraorala rtg-sensorer. Föreläsare: Bodil Lund

”Östersundsutbrottet” Föreläsare: Micael Widerström m fl.

Tuberkulos i Sverige - i allmänhet och som arbetsmiljöproblem
Föreläsare: Kristian Ängeby Onsdagen den 13 april

Clostridium Difficile ”Mina sporulerande vänner” Föreläsare: Torbjörn Norén

Desinfektionsmedel – provning av antimikrobiell effekt. Del 1 och 2 Föreläsare: Göran Hedin

Infektioner och smittspridning av ESBL på neonatalavdelningar i Stavanger och Stockholm samt förslag på åtgärder. Föreläsare: Siren Rettedal och Olle Aspevall


 


Foto från Studiedagarna 

 

 

Foto: Mari Banck

 

 


Tid och plats för SFVHs studiedagar 

Startade måndagen den 11 april kl. 10.00 och avslutades onsdagen den 13 april kl. 15.00. Dagarna var förlagda på Conventum i Örebro
Conventums hemsida och Hitta till Conventum

Har du frågor frågor gällande konferensen kan du kontakta BokningsBolaget.

Mailadress till congress@bokningsbolaget.se eller ring 08-506 285 00
Registrering

Registreringen startartade måndagen den 11 april kl. 10.00 och det fanns det möjlighet att träffa utställare från 10.00 


Poster

Det pågår en mängd projekt, utvecklingsarbete, forskningsresultat i olika delar av landet som är intressanta att ta del av. Posteranmälan fanns möjligt att ställa ut på studiedagarna. Posteranmälan
Vi hälsar företag välkomna till 2012 års studiedagar. En inbjudan kommer att skickas ut till i första hand de som ställt ut på 2011 års studiedagar. Finns intresse att ställa ut år 2012. Kontakta mari.banck@liv.se
 


Historik 

Öskemål från våra medlemmar har varit att förlägga studiedagarna på annan ort än tidigare som ägt rum på Hotell Skogshöjd i Södertälje i 10 år.

Styrelsen har tagit fram olika alternativ och i valet vägt in föreläsningslokalens utformning, utställningslokaler i nära anslutning till föreläsningslokalerna, kommunikation och pris.Valet blev att SFVH:s studiedagar år 2011 kommer att förläggas i Örebro på Conventum www.conventum.se

En arbetsgrupp har tagit fram program och föreläsare inför 2011 års studiedagar. Arbetsgruppen består av ordförande Ingela Nilsson (Eskilstuna), Peter Lundholm (Stockholm), Kia Karlman (Umeå), Eva Andersson (Karlstad), Irene Sandberg (Danderyd) Lars Bodin (Lund) och Mari Banck (Karlstad).

Program finner du i högerkolumnen

Väl mött på årets studiedagar 2011.