SFVH:s studiedagar 19-21 april 2010 på Hotell Skogshöjd i Södertälje

Årets studiedagar berördes inledningsvis av vulkanutbrottet under Eyjafjalla glaciären på Island.

Askmolnets rörelse ställde till för luftrummet så att flygtrafiken i världen påverkades och föreläsare från Sverige, Norge, England och Hong Kong hade stora svårigheter med att ta sig till och från Sverige. Med stor kreativitet bland föreläsare, arbetsgrupp, styrelse och alla deltagare kunde studiedagarna genomföras.
Ett stort tack till alla för att vi kunde genomföra dagarna.

Föreläsarmaterial från studiedagarna presenteras här nedan med länkar.


Måndag den 19 april

A practical approach to understanding.... Susanne Lee

Disinfecting water system for legionella.. John Lee (finns ej tillgänglig)


Tisdagen den 20 april

Vad har vi lärt av influensapandemin 2009? Johan Giesecke

Kloka antibiotikaval i tandvården Mikael Zimmerman

Den nya influensan - "mild men farlig Annika Linde

Hygienskörkort Petra Hasselqvist


Onsdagen den 21 april

ESBL - epidemiologiska aspekter Birgitta Lytsy

 


Utbrottet på neonatala avdelningen i VästeråsDaniel Heimer

Nationellt Hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning Kia Karlman mfl

Antibiotikaresistens- från öst till väst Lars Blad

Stickskydd - Vad hände sen? Erfarenhet från Stockholm/VG region/Uppsala Inger Spencer, Jana Johansson Huggare och Peter Lundholm

Basala hygienrutiner i tandvården. Plastförkläde, hur svårt kan det vara? Peter Lundholm

Vårdhygien inom veterinärmedicenen Karin Bergström

Analyse av smitteoverforing av hepatit C virus... Annae Husebekk
 

 


Bilder från studiedagarna

    Foto: Mari Banck

 

Med god fart mot nästa 10 år med Svensk förening för vårdhygien.
I år firar vi 10 år på Skogshöjd i Södertälje.

 

SFVHs studiedagar för 2010 kommer även i år att vara på Hotell Skogshöjd i Södertälje med start måndagen den 19 april och avslutas onsdagen den 21 april

Det har varit 10 intressanta år med duktiga föreläsare som gett oss bra verktyg till vår arbetsvardag.

I år vill vi fira detta jubileum och fylla årets studiedagar med föreläsare från Hong Kong, England, Norge och givetvis svenska föreläsare.

Årets studiedagarna ger oss möjlighet till erfarenhetsutbyte, eftertanke och festliga aktiviteter.


Hygienpriset kommer i år att delas ut av Håkan Sörman, vd på SKL. Han har erfarenhet av arbetet med beredskapen kring den nya influensan.


Tid och plats för SFVHs studiedagar 

Startar måndag den 19 april kl. 10.00 och avslutas onsdagen den 21 april kl. 14.45 . Dagarna är förlagda på hotell Skogshöjd i Södertälje.


Registrering

Registreringen startar måndagen den 19 april från kl. 10.00 fram till 11.30 och det finns möjlighet att träffa utställare från 10.00
 


Poster

Det pågår en mängd projekt, utvecklingsarbete, forskningsresultat i olika delar av landet som är intressanta att ta del av. Posteranmälan med abstrakt senast den senast 2010-04-03 till gunilla.prejer@lio.se. Ett posterpris kommer att delas ut till ”bästa poster”.

Posteranmälan


Anmälan

Anmälan kan du göra genom att kontakta BokningsBolaget där får du även svar på dina frågor gällande konferensen.

mailadress till congress@bokningsbolaget.se

eller ring 08-506 285 00


Program för årets studiedagar 


Välkommen till årets studiedagar.


Här nedan följer en presentation av årets föreläsare:

Dr Wing-Hong Seto är chef för mikrobiologi och infektions controll officer vid Queen Mary Hospital och Hong Kong West Cluster, sjukhus, Hong Kong.

Många internationella organisationer har inbjudits Dr Seto att tala om vårdhygien, inklusive ICC, ICID, CDC (USA), ASM (USA), ICN (UK), Hospital Infection Society (UK), APIC (USA), Shea (USA) och ICNA (Australien) IFIC. The World Health Organization (WHO) The World Health Organization (WHO) har också regelbundet tilldelat honom som rådgivare för olika projekt i vårdhygien, antibiotikaresistens.

Dr Susanne Lee arbetar som laboratoriechef vid Health Protection Agency som är den engelska motsvarigheten till Smittskyddsinstitutet.


Dr Lee kommer att presentera WHOs Water Safety Plan vilket är ett praktiskt verktyg för att systematiskt identifiera och förebygga växt av Legionella och smitta av Legionella inom vårdinrättningar.

 Dr John V Lee arbetar som doktor vid Water and Environmental Microbiology Reference Unit, Health Protection Agency i England. Dr Lee kommer att ge en översikt över nya och gamla metoder för att sanera och förhindra växt av Legionella i sjukvårdsbyggnaderDr Tom Makin, directorate manager och arbetar på avdelningen Medical Microbiology,på Royal Liverpool University Hospitals. Tom Makin, kommer att föreläsa om engelska erfarenheter av Legionella i vårdbyggander; om uppkomst av biofilm och om fysikaliska och kemiska metoder för bekämpning av Legionella i såväl varm- som kallvattensystem.Göran Hedin är leg läkare och specialist i klinisk bakteriologi sedan 1991. Göran Hedin är Medicine Doktor med avhandling avlagd i Uppsala 1993 som handlade om multiresistenta sjukhusstammar av Staphylococcus epidermidis. Göran Hedin arbetar idag som överläkare på Kliniskt Mikrobiologiska Laboratoriet i Falun. Han arbetade tidigare som hygienläkare i Stockholm. Sedan 2002 har Göran Hedin deltagit i det arbete som pågår inom CEN och SIS för att standardisera metoder för provning av den antimikrobiella effekten av desinfektionsmedel. Göran Hedin kommer att berätta om detta standardiseringsarbete och även kort berätta om en färsk studie gjord i Falun för att undersöka effekten av ett ytdesinfektionsmedel.Siren Rettedal arbetar som seksjonsoverlege Stavanger Universitets Sykehus i Norge. Siren Rettedal kommer att föreläsa om Klebsiella pneumoniae ESBL utbrudd i neonatalavdelingen på Stavanger Universitets Sykehus i 2009.Anne Husebekk, professor Universitetet i Tromsö föreläser om Analyse av smitteoverforing av Hepatit C virus (HCV) mellom arbeidstaker og videre til 10 nye pasienter i en hjeretkirurgisk avdelning i Tromsoe.Johan Giesecke, chief scientist, ECDC, europeiska smittskyddsmyndigheten i Solna. Arbetar med att se till att verksamheten vid myndigheten sker vetenskapligt. Han har kontakt med forskarfronten. Svara på frågor och ge råd till allmänhet, andra EU-länder, kommissionen och Europaparlamentet. Avdelningen fungerar som en uppdaterad kunskapsbank och plockar fram de senaste vetenskapliga rönen vid ett utbrott. Johan Giesecke kommer att föreläsa om ett aktuellt ämne som berört oss alla under 2009 ”Vad har vi lärt av influenzapandemin 2009?”
 


Annika Linde, statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet, SMI och dessutom chef för avdelningen för epidemiologi. Statsepidemiologens ansvar är att ha kontroll över smittskyddsläget i Sverige. Annika Linde har sedan 1993 varit chef för WHO:s svenska influensacentrum, är engagerad i flera internationella forskningssammanhang och nätverk. Annika Lindes forskning har inriktats på hur man anpassar basforskningsresultat till den kliniska verkligheten, med inriktning på dels hur kroppen reagerar mot olika virus, dels utvärdering av diagnostiska metoder. Linde har skrivit eller varit medförfattare till omkring 175 vetenskapliga artiklar i olika internationella tidskrifter.

 Tandvårdssektionen har parallella intressanta föreläsningar som tar upp aktuella ämnesområde. Peter Lundholm och Inger Spencer föreläser om Stickskydd – Vad hände sen? Erfarenheter från Stockholm/VG region.
Peter Lundholm kommer även behandla Basala hygienrutiner i tandvården. Plastförkläde, hur svårt kan det vara?
Mikael Zimmerman föreläser om SODA, spol- och diskdesinfektor arbetsgruppens arbete i tandvården och Kloka antibiotikaval i tandvården.
 Smittskyddsjuksköterskektionen har även de parallella föreläsningar.

Lars Blad är biträdande smittskyddsläkare i Landstinget Västernorrland på halvtid. På den andra halva tiden är han bland annat medlem i nationella Strama’s ledningsgrupp, och arbetar för Strama som omvärldsbevakare, massmedialt och vetenskapligt, inom området antibiotikaresistens och relaterade nosokomiala utbrott, samt deltar i olika samarbeten inom den ryskspråkiga världen. Lars Blad kommer att göra en översikt över de mest aktuella bakteriella resistenshoten globalt, med visst extra fokus på den dåligt kända situationen i den ryskspråkiga delen av världen.Karin Bergström är bitr. statsveterinär på Enhet för djurhälsa och antibiotikafrågor, sektionen häst, hund och katt på SVA. Hon kommer att berätta om de första trevande försöken att implementera vårdhygien, vilket är eftersatt, inom djursjukvård. Det hela triggades igång av MRSA fynd hos hundar och hästar på djursjukhus.Ett VRISS liknande projekt har med hjälp av medel från Stiftelsen Hästforskning startat under 2009.