Studiedagar 20-22 april 2009 i Södertälje 


SVFH har just genomfört årets studiedagar. För nionde gången i rad gick dessa av stapeln på hotell Skogshöjd i Södertälje. Ett mycket lyckat arrangemang som samlade ca. 250 deltagare från hela Sverige och också gästades av tre personer från Norge och Island.

Vid årets studiedagar hade programmet för första gången tagit fram av en arbetsgrupp och inte enbart av föreningens styrelse. Styrelsen ville bredda basen för idéer om innehåll och föreläsare genom att låta enskilda medlemmar från alla sektioner vara delaktiga i att utforma studiedagsprogrammet. Varmt tack till arbetsgruppen för allt nedlagt arbete!

Två teman vid årets dagar var Arbetsmiljö – vårdrelaterade infektioner kan som vi vet även drabba vårdpersonal - och Patientsäkerhet - där föreläsningarna anknöt till den del av SKLs nationella satsning för ökad patientsäkerhet som handlar om vårdrelaterade infektioner.

Svenska Hygienpriset delades i år ut för tredje gången. Vi var mycket glada att hälsa socialminister Göran Hägglund välkommen som prisutdelare.

/Ordförande Ann Tammelin 29 april 2009


Länkar till föredrag:


SODA

Gudrun Skoglund

Kaj Johansson

Ann Söderström

Annika R Malmberg

Dag Ström

Christer Häggström

Björn Iversen

Lisbeth Karlsson

Anita Hällgren

Eva Edberg

Karin Kid Ljungren

Olle Aspevall

Gunnar Kahlmeter

Rolf Lundholm

Ulrika G Andersson

Birgitta Lytsy

Ingemar Qvarfordt

Maria Modin

Länk till nyhetssidan utvärdering