Studiedagar 14-16 april 2008 i Södertälje


Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) är en intresseförening för personer med ett yrkesmässigt intresse av att förebygga vårdrelaterade infektioner inom hälso-, sjuk- och tandvård. Ett av föreningens mål är att anordna utbildnings- och studiedagar med information och diskussion inom föreningens intresseområden.

Som led i måluppfyllelsen samlas vi här i Södertälje, nu för nionde året på hotell Skogshöjd, för de årliga studiedagarna i SFVHs regi. Som vanligt har Vårdhygieniska enheten i Linköping gjort ett fantastiskt arbete med de praktiska arrangemangen i samarbete med hotellets konferensavdelning. Ett stort tack.

En nyhet för detta år är att vi prövar att ha ett tryckt konferensprogram med abstract från föredragen. Den traditionella konferensmappen kommer därför att försvinna.

Under det gångna året har föreningen som ett försök att uppmärksamma det vårdhygieniska arbetet deltagit som utställare vid 2007 års Riksstämma i regi av Svenska läkarsällskapet.

Socialstyrelsen har under 2007 års sista dagar fäst uppmärksamhet på det basala hygienarbetet genom att utfärda föreskriften SOSFS 2007:19 (M) basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. Denna föreskrift är ett välkommet stöd i den vårdhygieniska verksamheten.

Vid årets studiedagar är tillfälle att tacka ännu en vårdhygienisk profil för ett förtjänstfullt arbete inom föreningen såväl nationellt som internationellt. Ett bidrag till programmet är utlovat. I övrigt har styrelsen vinnlagt sig om att komponera ett program som ska ge både detaljfördjupning och bredare översikter i aktuella ämnen. Dessutom har vi sprängt in några förhoppningsvis stimulerande pass med pedagogisk fördjupning och utblickar mot framtiden.

Som vanligt finns även goda möjligheter att bekanta oss med utrustningar och materiel inom vår verksamhet samt att diskutera med vårdens leverantörer. När ni nu är här, ta tillfället i akt.

Även sektionerna har tid för egna aktiviteter och årsmöten. SFVHs årsmöte hålls traditionellt andra konferensdagen inlett av stipendieutdelning. Det ”Svenska Hygienpriset” kommer att presenteras av Kerstin Mannerquist, SMI, och utdelas vid detta tillfälle.

Ett viktigt inslag vid studiedagarna är rekreationen och möjligheten till sociala kontakter med kollegor. För ett gott slutresultat är ett positivt engagemang från oss alla av vikt. Middagarna blir inte roligare än vad vi gör dom till.

Välkomna till 2008 års studiedagar.

Rolf Lundholm

ordförande